Usługi Pogrzebowe Krzysztof Lewandowicz to firma, która rozpoczęła działalność w roku 2006. Swoim działaniem obejmuje całą Wielkopolskę.

Wśród większych tego typu firm wyróżnia nas misja, którą się zawsze kierujemy. Według niej – na pierwszym miejscu jest człowiek, któremu spieszymy ze wsparciem i pomocą. Takie empatyczne podejście do każdej osoby cechuje wszystkich – bez wyjątku – pracowników naszej firmy. Każda uroczystość pogrzebowa jest dla nas niepowtarzalna. Dbamy o jej zindywidualizowaną oprawę: zawsze godną i pełną szacunku dla Zmarłego oraz dyskretnym towarzyszeniem jego Bliskim.

Znajomość obrzędów pogrzebowych na wszystkich jego etapach oraz pewność, że zostaną one przeprowadzone z drobiazgową zgodnością z przepisami liturgicznymi gwarantuje osoba samego właściciela firmy. Pan Krzysztof Lewandowicz bowiem jest także Nadzwyczajnym Szafarzem Eucharystii w parafii pod wezwaniem Św. Józefa Rzemieślnika w Robakowie. Zarówno jego działalność, jak i postawa znalazły wysokie uznanie w oczach trzech kolejnych proboszczów parafii Robakowo.

Dzięki nieustannemu rozwojowi zapewniamy kompleksową organizację oraz oprawę uroczystości pogrzebowych na najwyższym poziomie technicznym i estetycznym.

Dbamy również o transport, nagrobki, krzyże oraz kwiaty. Wsłuchujemy się uważnie w Państwa życzenia i sugestie, by spełnić je możliwe najlepiej.